Please see below for our Leave No Trace Ireland Irish Language Resources. 

If you are a Leave No Trace trainer, we have additional resources on our online Trainer Forum Basecamp. Contact Eithne our Training Administrator for access. 

Grupai Pobail
Aineas Freagrach Faoin Speir
Feilte, Imeachtai agus Rasai Eachtraiochta Faoin Speir
Siúl ar Rianta agus ar Chnoic
Spoirt Uisce
Eiticí Faoin Spéir

Scileanna agus Eiticí

Caitheamh Aimsire Faoin Tuath in Eirinn
An Dóigh le Sult a Bhaint as an Saol faoin Spéir le do Mhadra
Póstaer Scoile
bPrionsabal

Cluiche Amlíne Bhruscair

Cluiche Amlíne Bhruscair Cuid 1
Cluiche Amlíne Bhruscair – Cuid 2
Cluiche Amlíne Bhruscair – Cuid 3

Leideanna Teicneolaiochta

Leideanna Teic – Súgradh le Slodáin

Leideanna Teic – Ciall I dTaobh Uisce

Leideanna Teic – Ná Glac ach Grianghraif

Leideanna Teic – Nigh do Rothaí

Leideanna Teic – Tóg Cistí, Folláine agus Feasacht

Taistil agus Campáil ar Thalamh Daingean

Taistil agus Campáil ar Thalamh Daingean – Cuid 1
Taistil agus Campáil ar Thalamh Daingean – Cuid 2
Menu